Triade

Binnen triades willen we deelnemers die een verlangen hebben om te groeien in geloof, toerusten in hun relatie met God en het volgen van Jezus. Het doel van een triade is geestelijke groei, groeien in je relatie met God, groeien in je relatie met elkaar, maar ook om gericht te zijn op onze naasten. Ook bid je voor elkaar en voor mensen om je heen die Jezus nog niet kennen.

Je komt elke week met z´n drieën (in een enkel geval kan er een groep van vier worden gecreëerd) bij elkaar thuis om je te verdiepen in het geloof. Dit doe je aan de hand van de triade-kaart. Hierop staan vragen die je aan elkaar kunt stellen, zoals ‘Ben je deze week goed met je tijd omgegaan?’ en ‘Hoe heb je deze week kunnen getuigen van Gods liefde?’. Op deze manier wil Netwerk jou stimuleren om met twee broers of zussen een diepere band met Jezus te vormen, elkaar op te bouwen, te ondersteunen en uit te dagen Zijn liefde uit te delen in jouw omgeving.